Доброволчеството в Сдружение „Зелен път” има за цел участниците да придобият нови знания и умения, да приложат, усъвършенстват и развият своите качества в сферата на спорта, мениджмънта, организацията на спортни мероприятия и други сходни.

Кой може да стане доброволец?

Като доброволец в дейността на Сдружението могат да участват всички дееспособни физически лица и/или юридически лица без оглед на ограничения на пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Кога може да се стане доброволец?

Може да станете доброволец в Сдружението по всяко време на годината.

Срок на доброволчеството?

В зависимост от дейността, в която е включен доброволеца.

*Всеки доброволец може да вземе участие в неограничен брой дейности. След участие в три дейности на доброволец, може да стане член в Сдружението.

Какво получава всеки доброволец?

Сертификат за участие като доброволец

Придобиване и внасяне на нов опит в дадена сфера и допълнителна стойност за всички участници в проекта

Научи повече за доброволчеството!

Разгледай отворените позиции за доброволци и стани част от екипа на Сдружение “Зелен път”