Със създаването си през 2010г. Сдружение „Зелен път” има за цел да реализира различни проекти, чрез които да бъдат разрешени съществуващи проблеми, както и да предложи иновативни за България дейности.

Марката „Green Way ” обединява компаниите, собственост на Сдружение „Зелен път” . Идеята за неговото създаване идва от активното и последователно разрастване на стопански дейностите на Сдружението, които обхващат широка гама от браншове. Със създаването и налагането на марката „Green Way“, ние гарантираме на своите клиенти и партньори високо качество на предлаганите услуги във всички наши дейности.

Създавайки успешни марки като „Bike Parkings”, „Sport Boutique”, „Green Way Sport Team”, "Green Way Foods", някои от които вече отдадени  на частни инвеститори, ние изградихме доверие и лоялност в нашите клиенти.

За да осъществи своите цели Сдружение “Зелен път” си взаимодейства и партнира с държавни и общински институции, с други нестопански организации, физически и юридически лица. Сдружението се включва и подкрепя всякакви инициативи, свързани с целите и предмета на дейността му.

>

Йордан Нечев

Председател на сдружение "Зелен път"
Greenway Events

about_us_7

Нина Нечева

Greenway Team
Генерален секретар

about_us_3

Трифон Трифонов

Greenway Outdoor
Greenway Media
Видеозаснемане

about_us_8

Станимир Трифонов

Член на УС
Greenway Media
Фотограф
Връзки с обществеността

about_us_5

Павел Матеев

Член на УС
Greenway Outdoor

about_us_4

Симеон Начев

Greenway Training zone

about_us_1

Иван Манов

Greenway Media
Тон режисьор
Видео монтажист

about_us_6

Мария Василева

Bike Parkings
Дизайн и реклама