GREENWAY EVENTS е дейността на Сдружение “Зелен път”, която има за цел да създава продукт под формата на спортни събития, които да отговарят на световните тенденции в сферата на организиране на спортни прояви.

По този начин се стремим да задоволяваме интересите на потребителите с предоставянето на високо качествен продукт.

Сдружението организира  собствени състезания с финансовата подкрепа на своите партньори, като предоставя  възможност на фирмите да се рекламират, включвайки се като спонсори и партньори.

Освен трациоционните събития организирани от Сдружението, то предлага услугата за разработване на идеи за реализиране на готов продукт - спортни мероприятия.

Всяка фирма, община, спортен клуб и друг вид институция може да има своето спортно събитие, доверявайки цялата организация и отговорност на нас.

Ако имате предложение за спортно мероприятие или искате да станете партньор на Сдружение "Зелен път" моля, свържете се с нас.

Ще Ви запознаем подробно с нашите цели и ще Ви предложим сътрудничество. Разгледайте нашите спортни събития.