Персонални тренировки

Входяща тренировка: 30,00 лв.

Следваща еднократна тренировка: 20,00 лв.

Продължителност на една тренировка – от 60 до 90 минути.

Мястото се определя спрямо насочеността на тренировката и желанието на трениращия.

Запишете своята първа тренировка сега!

gwfoods-1

Тренировки в малка група

Входяща тренировка: 25,00 лв.

Следваща еднократна тренировка: 15,00 лв.

Продължителност на една тренировка – от 60 до 90 минути.

Мястото се определя спрямо насочеността на тренировката и желанието на трениращия.

Запишете своята първа тренировка сега!

 

gwfoods-1

Състезателна подготовка

Входяща тренировка: 50,00 лв.

Следваща еднократна тренировка: 25,00 лв.

Продължителност на една тренировка – от 60 до 90 минути.

Мястото се определя спрямо насочеността на тренировката и желанието на трениращия.

Запишете своята първа тренировка сега!

gwfoods-1

Подготвителни лагери

Очаквайте скоро информация!

gwfoods-1