Покана за Общо събрание 2019 г.

Управителният съвет на Сдружение „Сдружение зелен път“ гр. София, свиква общо събрание на 23.05.2019 от 17.30 часа, което ще се проведе в офиса на Сдружението находящ се в гр.София, ЖК Красно село, бл.196, ет.14 при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 година.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден в 18.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Обучение по колоездене вече и в София

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.

GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.

Обучиението е предвидено за деца или възрастни с основна цел придобиване на базови умения по колоездене.

От 01.03.2019 г. започва сформирането на групи за обученията.

Места за провеждане – Южен парк, Борисова градина, парк Гео Милев.

Насоченост на заниманията:

Ниво 1 е насочено за възраст над 3 години, които не могат да карат велосипед. То се фокусира върху грубите двигателни умения и баланса върху велосипеда. Участниците се учат как да се плъзгат, тръгват и да спират, да маневрират и да завиват. Основната цел е да се подобрят уменията при придвижване, тръгване и спиране, за да им даде възможност да карат сами безопасно и уверено след приключване на нивото.

Ниво 2 е насочено за възраст над 5 години, като продължава развиването на двигателните умения, баланса и координацията. В това ниво се доразвива и усъвършенства тръгването, спирането, маневрирането и завоите. Тук започва изучаването на правилната стойка при каране на велосипед, преминаването през различни препятствия и превключването на скоростите. Изкуството на карането на велосипед зависи от затвърждаване на умението за баланс и контрол, и обединяването на всички нови умения.

Ниво 3 е насочено за възраст над 8 години. И в това ниво продължава развиването на двигателните умения, както и усъвършенстването на уменията за тръгване, спиране, маневриране, завиване, преминаване през различни препятствия, превключване на скорости и други. Това ниво е предназначено за придобиване на умения за безопасно продвижване в градска среда. Изучават се задължителната екипировка, основната пътна маркировка, правилата за движение и правилната сигнализация.

Ниво 4 е насочено за възраст над 11 години. Основната цел на това ниво е опознаването на велосипеда и придобиване на основни умения за поддръжката и настрайката на своите велосипеди.

За допълнителна информация.

За записване и въпроси – 0877 100 621, info@greenway.bg или през контактната ни форма.

Успешно завърши Проект НПИМД_173_Н3_2017

От 01.09.2017 г. до 05.09.2017 г. се проведе Проект НПИМД_173_Н3_2017, включващ Начално обучение по колоездене и вело състезание в гр. Карлово, съвместно със Сдружение “Знание, екология и спорт”. В обучението взеха участие 20 младежи на възраст от 18 до 21 год. Състезанието се проведе в гр. Карлово, местност Беш бунар.

Програма на обучението:
Първи ден:
Теоретични занимания на тема: Качества, развиващи спорт, ползи от колоезденето и балансирано хранене.

Втори ден:
Теоретични занимания на тема: Безопасно продвижване с велосипед в градска среда.
Практически занимания по темата.

Трети ден:
Теоретични занимания на тема: Настройка и поддръжка на велосипеда
Практически занимания по темата.

Четърти и пети ден:
Вело състезание.

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Екипът на Сдружение “Зелен път” и Сдружение “Знание, екология и спорт” изказва своите благодарности на Община Карлово, Къща музей “Райно Попович”, Републиканска съдийска колегия по колоездене и на всички участниците по програмата.

Предстоящо вело състезание по Проект НПИМД_173_Н3_2017

Сдружение „Зелен път“ съвместно със Сдружение „Знание, екология и спорт“ ще проведат вело състезание в гр. Карлово, местност Беш бунар по Проект НПИМД_173_Н3_2017 на 04 и 05.09.2017 г.

Програма на вело състезанието:
Първи ден /04.09.2017 г./
11:00 ч. Старт

Втори ден /05.09.2017 г./
10:00 ч. Старт
13:00 ч. Награждаване и закриване

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Предстоящо начално обучение по колоездене и вело състезание по Проект НПИМД_173_Н3_2017

Сдружение “Зелен път” съвместно със Сдружение “Знание, екология и спорт” ще проведат Начално обучение по колоездене и вело състезание в гр. Карлово по Проект НПИМД_173_Н3_2017 от 01.09.2017 г. до 05.09.2017 г. Обучението ще включва както теоретична, така и практична част.

Обучението ще продължи три дни, в които ще бъдат засегнати следните теми:
1. Качества, развиващи спорта, ползи от колоезденето и балансирано хранене;
2. Безопасно придвижване с велосипед в градска среда;
3. Настройка и поддръжка на велосипеда.

Последните два дни /04-05.09.2017 г./ ще бъде организирано вело състезание за всички участници в обучението.

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Нашата първа сладкарница отвори врати

GREENWAY FOODS стартира с отварянето на сладкарница в град Карлово, в полите на Стара планина. В нея ще се предлагат приготвени на място торти, сладки и солени изделия, както и продукти под марката GREENWAY FOODS.

Нашият екип е с над 20 годишен опит в бранша.

Очакваме Ви!