Покана за Общо събрание 2019 г.

Управителният съвет на Сдружение „Сдружение зелен път“ гр. София, свиква общо събрание на 23.05.2019 от 17.30 часа, което ще се проведе в офиса на Сдружението находящ се в гр.София, ЖК Красно село, бл.196, ет.14 при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 година.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден в 18.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Обучение по колоездене вече и в София

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.

GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.

Обучиението е предвидено за деца или възрастни с основна цел придобиване на базови умения по колоездене.

От 01.03.2019 г. започва сформирането на групи за обученията.

Места за провеждане – Южен парк, Борисова градина, парк Гео Милев.

Насоченост на заниманията:

Ниво 1 е насочено за възраст над 3 години, които не могат да карат велосипед. То се фокусира върху грубите двигателни умения и баланса върху велосипеда. Участниците се учат как да се плъзгат, тръгват и да спират, да маневрират и да завиват. Основната цел е да се подобрят уменията при придвижване, тръгване и спиране, за да им даде възможност да карат сами безопасно и уверено след приключване на нивото.

Ниво 2 е насочено за възраст над 5 години, като продължава развиването на двигателните умения, баланса и координацията. В това ниво се доразвива и усъвършенства тръгването, спирането, маневрирането и завоите. Тук започва изучаването на правилната стойка при каране на велосипед, преминаването през различни препятствия и превключването на скоростите. Изкуството на карането на велосипед зависи от затвърждаване на умението за баланс и контрол, и обединяването на всички нови умения.

Ниво 3 е насочено за възраст над 8 години. И в това ниво продължава развиването на двигателните умения, както и усъвършенстването на уменията за тръгване, спиране, маневриране, завиване, преминаване през различни препятствия, превключване на скорости и други. Това ниво е предназначено за придобиване на умения за безопасно продвижване в градска среда. Изучават се задължителната екипировка, основната пътна маркировка, правилата за движение и правилната сигнализация.

Ниво 4 е насочено за възраст над 11 години. Основната цел на това ниво е опознаването на велосипеда и придобиване на основни умения за поддръжката и настрайката на своите велосипеди.

За допълнителна информация.

За записване и въпроси – 0877 100 621, info@greenway.bg или през контактната ни форма.