Тренировъчен план 1

Месечен тренировъчен план 1 включва:

 • Определяне целите на трениращия;
 • Изготвяне на месечен тренировъчен план, включващ тренировки по плуване, колоездене и бягане, съобразен с поставените цели;
 • Седмичен анализ - 1  път на седмица;
 • Viber кореспонденция - 1 път на седмица.

Брой тренировки - седмица / месец :

 • Плуване - до 3 / до 12;
 • Колоездене - до 4 / до 16;
 • Бягане - до 3 / до 16.

Цена: 50,00 лева / месец *(1,15 лв. / 1 тренировка)

Тренировъчен план 2

Месечен тренировъчен план 2 включва:

 • Определяне целите на трениращия;
 • Изготвяне на месечен тренировъчен план, включващ тренировки по плуване, колоездене и бягане, съобразен с поставените цели;
 • Седмичен анализ - 2  пъти на седмица;
 • Viber кореспонденция - 2 пъти на седмица;
 • Телефонен разговор - 1 път седмично.

Брой тренировки - седмица / месец :

 • Плуване - до 4 / до 16;
 • Колоездене - до 6 / до 24;
 • Бягане - до 4 / до 16.

Цена: 100,00 лева / месец *(1,80 лв. / 1 тренировка)

Тренировъчен план 3

Месечен тренировъчен план 3 включва:

 • Определяне целите на трениращия;
 • Изготвяне на месечен тренировъчен план, включващ тренировки по плуване, колоездене и бягане, съобразен с поставените цели;
 • Седмичен анализ - 5  пъти на седмица;
 • Viber кореспонденция - 5 пъти на седмица;
 • Телефонен разговор - 2 пъти на седмица.

Брой тренировки - седмица / месец :

 • Плуване - до 5 / до 20;
 • Колоездене - до 6 / до 24;
 • Бягане - до 6 / до 24.

Цена: 150,00 лева / месец *(2,20 лв. / 1 тренировка)

Тренировъчен план 4

Месечен тренировъчен план 4 включва:

 • Определяне целите на трениращия;
 • Изготвяне на месечен тренировъчен план, включващ тренировки по плуване, колоездене и бягане, съобразен с поставените цели;
 • Прилагане на тренировъчната програма през TrainingPeaks;
 • Zwift тренировки - 2 броя на седмица;
 • Седмичен анализ - 7 пъти на седмица;
 • Viber кореспонденция - 5 пъти на седмица;
 • Телефонен разговор - 2 пъти на седмица;

Брой тренировки - седмица / месец :

 • Плуване - до 5 / до 20;
 • Колоездене - до 6 / до 24;
 • Бягане - до 6 / до 42;
 • Zwift тренировки - 2 / 8.

Цена: 200,00 лева / месец *(2,50 лв. / 1 тренировка)