Начално обучение по колоездене

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.

GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.

Обучиението е предвидено за деца или възрастни с основна цел придобиване на базови умения по колоездене.

НАСОЧЕНОСТ НА ЗАНИМАНИЯТА

Ниво 1 е насочено за възраст над 3 години, които не могат да карат велосипед. То се фокусира върху грубите двигателни умения и баланса върху велосипеда. Участниците се учат как да се плъзгат, тръгват и да спират, да маневрират и да завиват. Основната цел е да се подобрят уменията при придвижване, тръгване и спиране, за да им даде възможност да карат сами безопасно и уверено след приключване на нивото.

Ниво 2 е насочено за възраст над 5 години, като продължава развиването на двигателните умения, баланса и координацията. В това ниво се доразвива и усъвършенства тръгването, спирането, маневрирането и завоите. Тук започва изучаването на правилната стойка при каране на велосипед, преминаването през различни препятствия и превключването на скоростите. Изкуството на карането на велосипед зависи от затвърждаване на умението за баланс и контрол, и обединяването на всички нови умения.

Ниво 3 е насочено за възраст над 8 години. И в това ниво продължава развиването на двигателните умения, както и усъвършенстването на уменията за тръгване, спиране, маневриране, завиване, преминаване през различни препятствия, превключване на скорости и други. Това ниво е предназначено за придобиване на умения за безопасно продвижване в градска среда. Изучават се задължителната екипировка, основната пътна маркировка, правилата за движение и правилната сигнализация.

Ниво 4 е насочено за възраст над 11 години. Основната цел на това ниво е опознаването на велосипеда и придобиване на основни умения за поддръжката и настрайката на своите велосипеди.

ТАКСИ

Еднократни тренировки

 • Индивидуална тренировка – 20.00 лв.
 • Продължение на тренировка /допълнителен час/ за 1 участник – 15.00 лв.
 • Цена за повече от един член от семейство – 17.00 лв.
 • Продължение на тренировка /допълнителен час/ за 2 участника – 20.00 лв.
 • Тренировка в група /от 3 до 6 участника/ – 12.00 лв./ 1 участник/
 • Продължение на тренировка /допълнителен час/ за група от 3 до 6 участника – 30.00 лв.

Месечни карти /за период от 30 дни/

 • 4 тренировки индивидуални – 70.00 лв.
 • 8 тренировки индивидуални – 130.00 лв.
 • 12 тренировки индивидуални – 180.00 лв.
 • 4 тренировки в група /от 3 до 6 участника/ – 42.00 лв./1 участник
 • 8 тренировки в група /от 3 до 6 участника/ – 79.00 лв./1 участник
 • 12 тренировки в група /от 3 до 6 участника/ – 100.00 лв./1 участник

*Посочените цени не включват екипировка /велосипед, каска/ , транспорт, застраховка, разходи от личен характер /храни и напитки/!

Цена за екипировка на човек /при необходимост/:

 • Велосипед и каска – 5.00 лв./ тренировка

Цена на транспорт в две посоки на човек /при необходимост/:

 • До 20 км. – 5.00 лв.
 • До 40 км. – 10.00 лв.