Успешно завърши Проект НПИМД_173_Н3_2017

От 01.09.2017 г. до 05.09.2017 г. се проведе Проект НПИМД_173_Н3_2017, включващ Начално обучение по колоездене и вело състезание в гр. Карлово, съвместно със Сдружение “Знание, екология и спорт”. В обучението взеха участие 20 младежи на възраст от 18 до 21 год. Състезанието се проведе в гр. Карлово, местност Беш бунар.

Програма на обучението:
Първи ден:
Теоретични занимания на тема: Качества, развиващи спорт, ползи от колоезденето и балансирано хранене.

Втори ден:
Теоретични занимания на тема: Безопасно продвижване с велосипед в градска среда.
Практически занимания по темата.

Трети ден:
Теоретични занимания на тема: Настройка и поддръжка на велосипеда
Практически занимания по темата.

Четърти и пети ден:
Вело състезание.

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Екипът на Сдружение “Зелен път” и Сдружение “Знание, екология и спорт” изказва своите благодарности на Община Карлово, Къща музей “Райно Попович”, Републиканска съдийска колегия по колоездене и на всички участниците по програмата.

Предстоящо вело състезание по Проект НПИМД_173_Н3_2017

Сдружение „Зелен път“ съвместно със Сдружение „Знание, екология и спорт“ ще проведат вело състезание в гр. Карлово, местност Беш бунар по Проект НПИМД_173_Н3_2017 на 04 и 05.09.2017 г.

Програма на вело състезанието:
Първи ден /04.09.2017 г./
11:00 ч. Старт

Втори ден /05.09.2017 г./
10:00 ч. Старт
13:00 ч. Награждаване и закриване

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Предстоящо начално обучение по колоездене и вело състезание по Проект НПИМД_173_Н3_2017

Сдружение “Зелен път” съвместно със Сдружение “Знание, екология и спорт” ще проведат Начално обучение по колоездене и вело състезание в гр. Карлово по Проект НПИМД_173_Н3_2017 от 01.09.2017 г. до 05.09.2017 г. Обучението ще включва както теоретична, така и практична част.

Обучението ще продължи три дни, в които ще бъдат засегнати следните теми:
1. Качества, развиващи спорта, ползи от колоезденето и балансирано хранене;
2. Безопасно придвижване с велосипед в градска среда;
3. Настройка и поддръжка на велосипеда.

Последните два дни /04-05.09.2017 г./ ще бъде организирано вело състезание за всички участници в обучението.

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.